top of page

ZARZĄD SPÓŁKI

Piotr Staszewski
prezes zarządu

Michał Jagiełło
wiceprezes zarządu

informa2tion kopia.png

NUMERY IDENTYFIKACYJNE

NIP 7560003842

REGON 531362516

KRS 0000850706

BDO 000073147

briefcase k2opia.png

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

SEKRETARIAT

tel. +48 77 46 61 351

e-mail biuro@zampap.pl

ul. Opolska 79A

47-300 Krapkowice

Polska

handel kopia.png

DZIAŁ
HANDLOWY

DYREKTOR

ds. marketingu i sprzedaży

Mirosław Kałus

tel. +48 785 000 568

m.kalus@zampap.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kap. zakł. 4.357.250,00 PLN

bottom of page