top of page
Zrzut ekranu 2024-04-26 o 11.21.32.png

PROJEKTY UNIJNE

ZAMPAP KRAPKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizuje projekt pn. „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych

w ZAMPAP KRAPKOWICE Sp. z o.o.”

RPOP.02.01.02-16-0006/21-00

 

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2E wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury technicznej. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketing i sprzedaż, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse, zasoby ludzkie. Tym samym dojdzie w przedsiębiorstwie do wdrożenia innowacji procesowej oraz organizacyjnej, długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa.

 

Wdrożone systemy teleinformatyczne zoptymalizują procesy biznesowe zachodzące w czterech obszarach: marketing i sprzedaż, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse, zasoby ludzkie. Wprowadzą nowe podejście w przedsiębiorstwie w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i logistyki okołoprodukcyjnej. W wyniku wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na pracę przedsiębiorstwa i usprawni procesy marketingowe i organizacyjne w firmie. Ta innowacja procesowa zwiększy konkurencyjność oferowanych produktów i towarów w zakresie ich dostępności ofertowej, jakości i szybkości realizacji zamówień.

 

Wartość projektu: 179 060,00 PLN

Dofinansowanie: 89 350,94 PLN

Opolskie dla Rodziny - podstawowe bez cienia.jpg
xrpo_opo_efrr.jpg.pagespeed.ic.bK0LRt8rha.jpeg
xFE_POIR_poziom_pl-1_rgb-2048x282.png.pagespeed.ic.67mZlpLP0w.png

POIR.03.04.00-16-0055/20-00

„Dotacja na kapitał obrotowy dla ZAKŁADY MECHANICZNE „ZAMPAP” W KRAPKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

WARTOŚĆ PROJEKTU

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 265 686,84 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: intensywność wsparcia 100%

 

CELE PROJEKTU

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku

z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

PLANOWANY EFEKT

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

 

RPOP.01.01.00-IP.01-16-0016/16

Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy przez Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach S.A. wraz z rozbudową i doposażeniem Działu B+R.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 2 478 233,62 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH1 199 839,78 PLN

 

CELE PROJEKTU

Podjęte działania badawcze przez Dział B+R w firmie ZAMPAP S.A. mają na celu opracowanie innowacyjnego w skali kraju zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji odzieży maszynowej w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy.

 

Produkcja w branżach celulozowo-papierniczej oraz płyt drewnopochodnych oparta jest na skomplikowanej technologii i dużej różnorodności stosowanych maszyn i urządzeń, które w procesie eksploatacji wymagają serwisowania i napraw, w tym również nieplanowanych przestojów co niesie za sobą wzrost kosztów produkcji i w konsekwencji utratę konkurencyjności produktu. Problem ograniczenia przestojów technicznych jest ważnym aspektem procesu produkcji, którego rozwiązań poszukuje się wprowadzając innowacje techniczne poprzez monitorowanie jakości pracy urządzeń oraz rozwój automatyzacji sterowania przebiegiem produkcji w oparciu o pomiary wielu parametrów technologicznych.

 

Specyficznym elementem maszyn produkujących papier i płyty drewnopochodne w technologii mokrej jest odzież maszynowa spełniająca rolę nośnika produkowanej wstęgi papierniczej lub masy drewnopochodnej, a jej głównym zadaniem jest odwadnianie masy papierniczej i konsolidacja wstęgi papieru i płyt. Odzież maszynowa jest zróżnicowana i jej rodzaj zależy

od etapu prowadzenia wstęgi. Miejscowe zużycie lub uszkodzenie odzieży maszynowej wiąże się z wymianą całej sekcji,

która wymaga postoju całego ciągu technologicznego. Przedłużenie żywotności odzieży maszynowej zdecydowanie ograniczy ilość i długość przestojów technicznych, jak również obniży koszty eksploatacyjnei magazynowe związane z przechowywaniem części zapasowych.

 

Sita formujące, filce oraz sita części suszącej są tkaninami bez końca, tj. poruszającymi się cyklicznie w pętli po określonym torze wyznaczonym przez zespół obracających się wałów. Ze względu na warunki zewnętrzne odzież maszynowa przesuwa się

w trakcie ruchu w sposób niekontrolowany w poprzek osi maszyny, co może doprowadzić do całkowitego jej zsunięcia poza płaszcze wałów prowadzących i uszkodzenie. Uzyskanie kontroli nad prowadzeniem sit i filców możliwe jest dzięki zastosowaniu układu regulatorów biegu, których prawidłowe działanie jest jednym z warunków poprawność przebiegu produkcji. Innowacyjna i bezawaryjna budowa układu regulatora gwarantuje optymalny bieg odzieży maszynowej w układzie prowadzących ją wałów,

co wpływa bezpośrednio na jakość wytwarzanego produkty, stabilność procesu produkcji i obniżenie kosztów produkcji. Całkowita automatyzacja układu regulacji gwarantuje jego wysoką sprawność i precyzyjne zmiany parametrów zależnych

od przebiegu procesu produkcji. Na rynku krajowym nie ma producenta kompleksowego zautomatyzowanego układu regulacji odzieży maszynowej. Do chwili obecnej problem ten pozostaje nierozwiązany.

 

PLANOWANY EFEKT

Realizacja projektu przyniesie efekt w postaci wykonania działającego kompletnego układu regulatora biegu odzieży maszynowej maszyny papierniczej i maszyny do produkcji płyt drewnopochodnych.

 

OSIĄGNIĘTY EFEKT

Projekt został zrealizowany w całości. W wyniku zakończenia prac badawczo rozwojowych powstał kompletny, funkcjonujący układu regulatora biegu odzieży maszynowej maszyny papierniczej i maszyny do produkcji płyt drewnopochodnych.

bottom of page